Tag Archives: SPF

TIA UV VÀ CHỈ SỐ SPF CỦA KEM CHỐNG NẮNG

Kem chong nang

UV là viết tắt của từ Ultra Violet gọi là tia tia vô hình mà chúng có tồn tại trong mặt trời, có tầng sóng từ 200 đến 400nm. Tia UV tác động trực tiếp đến sức khỏe của còn người tùy thuộc vào cường độ và thời gian tiếp xúc. Tia UV được chia làm 3 loại